Nabídka služeb

Skupina ATALLO nabízí veškeré služby v oblasti BOZP.

Hlavní body na které se zaměřujeme:

· školení BOZP v malých i nadnárodních firmách

· služby a poradenství v oblasti zajištění BOZP

· fyzické kontroly ve společnostech nad dodržováním BOZP v provozech firem a na staveništích – 24 hod. denně dle požadavků objednavatele

· zpracování dokumentace BOZP

· kategorizace prací

· vyhodnocení rizik

· návrh a realizace bezpečnostního značení – bezpečnostní označení

· ochranné pracovní prostředky OOPP na pracovišti